Náčítavanie
Festival ŠIŠKA
Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA sa koná každoročne na jeseň. Jeho poslaním je prinášať nové nápady, poznatky a informácie z oblasti environmentálnej výchovy. Poskytuje priestor pre aktívnu výmenu skúseností a otvára dvere všetkým priaznivcom environmentálnej výchovy. Viac...
6. ROČNÍK ENVIRÓZY JE ZA NAMI
Školský program Enviróza pokračoval v školskom roku 2018/19 svojím 6. ročníkom. Formát outdoorovej hry, vyvinutej za účelom získavania a šírenia informácií o environmentálnych záťažiach na Slovensku, sa úspešne podarilo rozbehnúť v školskom roku 2013. Každoročným oživením bývala sprievodná kampaň, ktorá mala zvýšiť atraktivitu programu. V školskom roku 2016/17 zaujal napríklad EnviroART, ktorý mladej generácii priblížil princípy tvorby významného štýlu moderného umenia Land art-u a WASTE art-u východzajúceho z hlbinnej ekológie. Tento školský rok sme kampaňou # aktivujsa reagovali na zvyšujúci sa záujem mladých ľudí aktívne prispievať k ochrane a staroslivoti o životné prostredie.

Čo je Enviróza?

Enviróza je školský program vo formáte outdoorovej hry, vyvinutej za účelom získavania a šírenia informácií o environmentálnych záťažiach na Slovensku. Hra prebieha v troch krokoch: hráči počas hry hľadajú a určujú environmentálne záťaže, publikujú svoje údaje on-line a zbierajú body, teda skórujú.

Pod nosom

envirozáťaže v tvojej blízkosti

Press

aktuálne informácie

Enviróza (re)štartuje


Dnes 7. októbra 2019 je oficiálne spustený siedmy ročník školského programu Enviróza a druhé kolo kampane #aktivujsa.

Pre hráčov sme pripravili viaceré zaujímavé novinky:
  1. Za šesť rokov realizácie programu došlo ku generačnej výmene hráčov v skupinách, preto od tohto ročníka majú hráčske skupiny možnosť opätovne navštíviť už zmapované lokality EZ, čo v predošlých ročníkoch nebolo možné. Opätovná registrácia nie je potrebná, to musia urobiť len nové hráčske skupiny. Body získané v predchádzajúcich ročníkoch sa do celkového skóre Envirózy nezapočítavajú. 
  2. Novou motiváciou a odmenou pre každého zapojeného je to, že si hráčska skupina môže vybrať úroveň, ktorú chce v súťaži dosiahnuť a tým aj ceny o ktoré zabojuje. Na základe počtu zmapovaných a publikovaných EZ, ale aj uskutočnených aktivít môžete súťažiť o balíček propagačných predmetov, alebo o účasť na celodennej exkurzii a tí najaktívnejší dokonca na tábore. Čím vyššie celkové skóre  na danej úrovni bude mať hráčska skupina, tým viac miest na exkurzii/tábore získa.
    Viac informácií nájdete na: http://enviroza.sk/zisti-info/hra (časť Dokedy sa hrá a ako sa hodnotí).
  3. Novinkou kampane #aktivujsa je možnosť online hlasovania o najlepšiu reportáž. Viac informácií a harmonogram kampane nájdete tu.
Veríme, že tieto zmeny budú motivovať nie len registrované hráčske skupiny, ale pritiahnu aj nových hráčov.
 

VYKROČTE S NAMI NA ZELENÚ...

Vykročte s nami na zelenú...Je slogan, ktorým chceme upútať pozornosť žiakov, učiteľov, ale aj širšej verejnosti na naše aktivity. Čítaj celý článok