STKO Svätý Ján

  • Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Námestovo, obec Námestovo
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 12

Identifikácia záťaže