bývalá obaľovačka

  • Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Piešťany, obec Prašník
  • Druh: Priemysel a ťažba NS
  • Typ: Záhadná
  • Body: 13

Identifikácia záťaže