Tehelňa

  • Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Piešťany, obec Vrbové
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže