Skládka pod Dubinou

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Hranovnica
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Snežienky

Identifikácia záťaže

Snežienky

Táto skládka odpadu sa nachádza pod záhradkárskou a chatárskou oblasti Dubina v katastri obce Hranovnica. Zdroj znečistenia predstavuje odpad, ktorý tu záhradkári odvážajú. Odpad predstavuje hlavne odpad zo záhrad ( burina ), ale nájde sa aj komunálny odpad.