skládka TKO

  • Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Ružomberok, obec Komjatná
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 11

Identifikácia záťaže