skládka KO

  • Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Senica, obec Borský Mikuláš
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 9

Identifikácia záťaže