ČS PHM Dukelské kasárne

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Poprad
  • Druh: Čerpacia stanica PHM
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Tajkáči

Identifikácia záťaže

Tajkáči

Čerpacia stanica sa nachádza v priestore bývalých kasární na sídlisku Západ. Budova, v ktorej bol sklad PHM je ošarpaná, pumpy sú poškodené. Kryty podzemných nádrží pri pumpách poškodené.

Snežienky

Ide o pozostatok po bývalých Dukelských kasárňach na miestnom sídlisku Poprad - Západ, kde sme našli ešte stále stojace stojany na čerpanie pohonných hmôt.