Kamence - nebezpečenstvo kontaminácie rieky

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Bardejov, obec Kľušov
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Mudrlanti

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

Skládka viacerých druhov odpadov vo vzdialenosti cca 80 m od cesty 3. triedy (smer Bardejov-Hertník) a cca 100 od železničnej trate (Bardejov - Prešov) v katastrálnom území obce Kľušov.