Znečistenie potoka

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Bardejov, obec Kľušov
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Mudrlanti

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

Enviromentálna záťaž sa nachádza medzi obcami Kľušov a Šiba cca. 50 m od cesty 3. triedy pozdĺž potoka Šibská voda. Jedná sa o viac samostatných ložísk znečistenia. Tieto ložiská majú nepravidelný tvar a veľkosť a nachádzajú sa na území približne 150x 40 metrov. Na jednotlivých skládkach sa nachádza stavebný odpad, biologický odpad rastlinného pôvodu, plasty, sklo, odpad z automobilovej opravovne ktorého súčasťou sú aj oleje a iné mazivá.