Pretekanie septiku

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Bardejov, obec Kľušov
  • Druh: Hnojisko
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Mudrlanti

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

EZ sa nachádza v obci Kľušov v blízkosti 6 bytovej jednotky. Blízko sa nachádzajú rodinné domy. Žumpa patriaca k bytovke preteká a fekálie sa dostávajú do potôčika ktorý odvádza povrchovú vodu z blízkych lúk do Kľušovského potoka.