Neporiadok pod lesom

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Bardejov, obec Kľušov
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Mudrlanti

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

EZ sa nachádza cca 150 m od hlavnej cesty z Bardejova do Prešova pri lesnom potôčiku v blízkosti firmy na spracovanie a predaj mäsových výrobkov. Smetisko je čiastočne zahrnuté zeminou, napriek tomu je prítomnosť odpadov zrejmá. Pri obhliadke som zistil, že časť smetiska bola vypálená. Nachádzajú sa tam plastové odpady, stavebný odpad, biologický - rastlinný odpad a iný nešpecifikovaný odpad.