Čierna skládka pri ceste č. 68

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Šarišské Jastrabie
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: ,

Identifikácia záťaže