Šiba kopce

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Bardejov, obec Šiba
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Mudrlanti

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

Táto skládka sa nachádza pri ceste tretej triedy a pri železničnej trati. Skládka zasahuje aj do blízkeho potoka Šibská voda. Sú na nej igelitové tašky, plasty, stavebný a biologický odpad. Na niektorých miestach sú vysoké trávy, ktoré aspoň trocha zakrývajú výhľad na znečistené prostredie.