Andrejová - Skládka v rieke

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Bardejov, obec Andrejová
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Mudrlanti

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

Skládka je v rieke, označené miesto je miesto, kde obyvatelia obce Andrejová a Bardejovská Nová Ves vykladajú odpad. Skládka sa tiahne až do Bardejovskej Novej Vsi vplyvom prúdu vody.