Lesná skládka

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Bardejov, obec Vyšná Voľa
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Mudrlanti

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

Táto EZ sa nachádza blízko obce Vyšná Voľa na lesnej ceste. Je to cca 0,5- 1m vysoká kopa odpadkov ktorá sa rozprestiera na ploche dlhej asi 100 metrov a a širokej 10 metrov. Za smetiskom je veľká jama do ktorej tiež tieto odpadky padajú. Obyvatelia obce tam už niekoľko rokov vyvážajú plastové fľaše, obaly od potravín, staré pneumatiky, oblečenie a iný odpad z domácnosti.