skládka PO Zemianska Dedina

  • Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Tvrdošín, obec Nižná
  • Druh: Priemysel a ťažba NS
  • Typ: Tradičná
  • Body: 15

Identifikácia záťaže

Greenpeaces

Na skládke sa nachádzal hlavne stavebný odpad, aj nespotrebovaný stavebný materiál. Na mieste skládky sa nachádzalo veľa lokálne vypálených miest, čo mohlo poškodiť miestnu flóru a faunu.