skládka TKO

  • Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Tvrdošín, obec Oravský Biely Potok
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 12

Identifikácia záťaže

Greenpeaces

Na mieste sa nachádzal stavebný odpad a bioodpad zo záhradiek staršieho pôvodu.