skládka odpadov

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, obec Merník
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže