Trnové odkalisko popolčeka

  • Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Žilina, obec Žilina
  • Druh: Priemysel a ťažba NS
  • Typ: Záhadná
  • Body: 16

Identifikácia záťaže