skládka KO staré suché koryto Šárdu

  • Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Galanta, obec Matúškovo
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 8

Identifikácia záťaže