skládka KO

  • Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Galanta, obec Váhovce
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Záhadná
  • Body: 9

Identifikácia záťaže