ČS PHM Hozelec na družstve

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Hozelec
  • Druh: Čerpacia stanica PHM
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Snežienky

Identifikácia záťaže

Snežienky

ČS PHM sa nachádza v areály poľnohospodárskeho družstva v Hozelci, v intraviláne obce, tesne za obytnými domami ( posledná odbočky vpravo od Popradu ).