obaľovačka

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Stropkov, obec Stropkov
  • Druh: Priemysel a ťažba NS
  • Typ: Otázková
  • Body: 18

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

Skládka sa nachádza v meste Stropkov. Dostali sme sa na ňu po ceste z obce Šandal. Je v areáli firmy, na ktorej dvore sa nachádza aj drevo, pneumatiky, železo a iné suroviny. Na prístupovej ceste ku skládke bola závora, takže sme museli ísť pešo asi 50 metrov. EZ je oplotená, takže sme nevedeli zistiť viac detailov. Skladá sa z odpadov z nejakej priemyselnej výroby – pravdepodobne drevárskej, no bol tam aj betón, tehly, konáre a kov.