skládka TKO

  • Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Dunajská Streda, obec Baloň
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 4

Identifikácia záťaže