obecná skládka KO

  • Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Galanta, obec Kráľov Brod
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 6

Identifikácia záťaže