ČS PHM pri stanici

  • Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš
  • Druh: Čerpacia stanica PHM
  • Typ: Setová
  • Body: 6

Identifikácia záťaže

Snežienky

Takže znova ide o čerpaciu stanicu PHM, ktorá sa nachádza vedľa autobusovej a železničnej stanice v Liptovskom Mikuláši. Je novovybudovaná, stojí na mieste bývalej stanice PHM, ktorá bola prestavaná. Okolie stanice je upravené, plochy sú spevnené, nezaznamenali sme žiadne úniky PHM.