skládka Tesla

  • Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, obec Podtureň
  • Druh:
  • Typ: Tradičná
  • Body: 5

Identifikácia záťaže

Snežienky

Skládka sa nachádza za železničnou traťou, vedľa cesty E18 z Liptovského Hrádku do Podturne. Je rekultivovaná - zahrnutá zeminou, prechádza z rovinatého terénu do mierneho kopca. Je monitorovaná, na jej okraji je monitorovací stĺp. Na skládke sa nachádza nový odpad, najmä komunálny, stavebný, zvyšky elektrospotrebičov...