ČS PHM Hlavná ul.

  • Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, obec Východná
  • Druh: Čerpacia stanica PHM
  • Typ: Tradičná
  • Body: 6

Identifikácia záťaže

Snežienky

Ide o sanovanú čerpaciu stanicu PHM, ktorá sa v minulosti nachádzala vedľa hlavnej cesty prechádzajúcej obcou. V súčastnosti je možné vidieť už len upravený terén, nie sú viditeľné žiadne stopy po tom, že kedysi tu bola nejaká benzínka.