skládka Bereky

  • Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, obec Východná
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 5

Identifikácia záťaže

Snežienky

Skládka sa nachádza vľavo od cesty E18 z Východnej do Važca, v bývalom kameňolome ( ťažil sa tu piesok ). Je sanovaná pravdepodobne zahrnutím, miestami je nový porast, po okrajoch skládky sú nové vývozy komunálneho odpadu ( fľaše, stavebný materiál, záchodová misa ... ). Skládka sa nachádza v ochrannom pásme TANAP-u.