skládka Smrecké

  • Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, obec Dúbrava
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 9

Identifikácia záťaže