hnojisko Kladiny

  • Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, obec Kráľova Lehota
  • Druh: Hnojisko
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže

Snežienky

Hnojisko sa nachádza vpravo od cesty, ktorá spája Kráľovu Lehotu so Svarínom, na konci poľnej cesty, v takmer rovinatom teréne. Podklad je spevnený, je obohnané betónovým múrom. Pred hnojisko je nádrž na vytekajúcu močovku. Hnojisko je v ochrannom pásme NAPANT-u.