skládka Perinova

  • Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, obec Liptovská Anna
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 8

Identifikácia záťaže