hnojisko Demänová

  • Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš
  • Druh: Hnojisko
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže

Snežienky

Hnojisko sa nachádza vpravo pri starej ceste, ktorá spája Demänovú so Závažnou Porubou ( je viditeľné aj z diaľnice D1 ), v ochrannom pásme NAPANTu. Zdroj znečistenia predstavujú nielen zvyšky poľnohospodárskej výroby, ale aj voľne pohodený komunálny odpad. Hnojisko je prepojené s nádržou na močovku, ktorá z neho vyteká. Podklad je spevnený betónom, samotné hnojisko je oddelené od okolia múrom.