skládka Pri vodnom areáli

  • Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš
  • Druh:
  • Typ: Tradičná
  • Body: 8

Identifikácia záťaže

Snežienky

Lokalita sa nachádza v intraviláne mesta Liptovský Mikuláš, za garážami, na brehu rieky Váh. Je zahrnutá, v rovinatom teréne, na jej časti je v súčasnosti bikrosový areál.