Zoznam škôl

Úroveň 3

Zmapovanie a publikovanie 9 EZ a uskutočnenie 2 aktivít #aktivuj sa

Poradie Hráčska skupina Škola Počet EZ Počet #aktivujsa Skóre 2019/2020

Úroveň 2

Zmapovanie a publikovanie 6 EZ a uskutočnenie 2 aktivít #aktivuj sa

Poradie Hráčska skupina Počet EZ Počet #aktivujsa Skóre 2019/2020

Úroveň 1

Zmapovanie a publikovanie 3 EZ a uskutočnenie 1 aktivity #aktivuj sa

Poradie Hráčska skupina Škola Počet EZ Počet #aktivujsa Skóre 2019/2020