Fantázia bez hraníc

Soňa Riznárová, Mudrlanti
Určite si každý Bardejovčan všimol, že s priestorom po bývalom vojenskom útvare sa už roky nič nedeje a je hanbou nášho mesta. Každý by chcel, aby bol rozumne využitý, no každý z nás chce niečo iné. Pokúsim sa opísať moju sci-fi predstavu o oživení tohto brownfieldu.
Každý, kto ide okolo na svojom lietajúcom aute si myslí, že by bolo užitočné postaviť tam veľké letisko. A iní, ktorí sa tam premávajú na telebicykli by chceli dopravné teleihrisko. Ja nechodím ani na lietajúcom aute, ani na telebicykli. Deti, ktoré chodia na fukukorčuliach, chcú zas detské inteihrisko. No v poslednej dobe našu planétu často navševujú Bezmozgóni z planéty Bezmozgos,16, pretože na ich planéte je zrazu málo mozgovnice ružovej. Odvar z tejto rastliny používajú na dočasné vrátenie mozgu. U nás sa táto rastlina vyskytuje veľmi často ako púpava. No púpava je predsa žltá, tak ako je možné, že sa u nich volá mozgovnica ružová. Je to preto, lebo na planéte Bezmozgos 16 vnímajú farby inak z dôvodu, že ich vzduch je modrý. Tiež nemajú obyčajnú vodu, ale majú slizovodu, ktorá je zelená. Ich deti sú podobné našim, no je medzi nimi rozdiel. Nerodia sa, ale vyrastú z kvetu trojkrásky zelenej, ktorú si bezmozgoské páry kupujú v stánku z novinami. Teraz už viete skoro všetko o planéte Bezmozgos 16, a tak sa môžeme vrátiť k nášmu brownfieldu. Keďže chceme udržiavať dobré medziplanetárne vzťahy, bolo by super keby sa na tomto Brownfielde postavilo interplanetárne pristávacie pole pre vesmírne člny bezmozgónov. To by však nebolo všetko. Aby sa každému niečo splnilo, mohlo by sa tam nachádzať aj detské inteihrisko pre pozemské aj bezmozgoské deti  a 7D monokino. V lete by sa vybudovalo gamakúpalisko so zelenou slizovodou, lebo na planéte Bezmozgos 16 nemajú vodu a keďže chceme udržiavať dobré medziplanetárne vzťahy, musíme akceptovať podmienky života obyvateľov Bezmozgosu 16. Na nadzemnom lietajúcom poschodí by sa nachádzalo dopravné teleihrisko a detský megakútik, v ktorom by sa nachádzali bazény s loptičkami vyrobenými z oblakov, stroj na vesmírnu zmrzliny a lietajúce šmykľavky.
Takáto je moja vedecko-fantastická predstava o tejto neudržiavanej ploche, ktorá sa dúfam bude páčiť aj našim vesmírnym susedom z Bezmozgosu 16, no aj z ostatných blízkych aj ďalekých planét nášho vesmíru. A možno v budúcnosti, keď sa dozvedia o našom niekdajšom brownfielde, zastavia sa aj obyvatelia iných vesmírov. -->