Informuj

Ak nenájdeš odpoveď na svoju otázku, napíš na info@enviroza.sk.
Ak sa zapojíš do niektorej z troch informačných súťaží v rámci hry. Možnosť vkladania príspevkov do aktuálne prebiehajúcich súťaží nájdeš vo svojom užívateľskom konte kliknutím na tlačidlo „Informuj“.
 
Vyhlasovateľom súťaží je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) – odborná organizácia Ministerstva životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou. Ich spoločným cieľom je šírenie informácií o environmentálnych záťažiach na Slovensku, o rizikách a význame riešenia tejto problematiky.
 
Každá súťaž má svoj vlastný štatút – pravidlá, postup, systém hodnotenia a bodovania: Foto záťaž, Infoška, Sci-fi.
Súťaž o najlepšiu fotografiu

 • Do súťaže sa môžu zapojiť všetci členovia hráčskych skupín, registrovaných na portáli školskej hry www.enviroza.sk.  
 • V každom školskom roku sú vyhlásené dve kolá súťaže (jesenné a jarné) s rôznymi témami.
 • Každý hráč (žiak, študent, učiteľ) môže do súťaže prihlásiť maximálne 5 fotografií na vyhlásenú tému v jednom kole. Fotografie môžu aj nemusia na seba tematicky nadväzovať a tvoriť sériu. Do súťaže nemôžu byť opätovne prihlásené fotografie z predošlých kôl!
 • Hráči môžu prihlasovať svoje fotografie priebežne počas obdobia stanoveného v harmonograme. Po jeho uplynutí je spustené verejné hlasovanie (on-line hlasovanie na webovom portáli hry ). 
Prečítaj si viac v štatúte súťaže – pravidlá, postup, technické požiadavky na fotografie, hodnotenie a bodovanie, súťažné kolá, témy, harmonogram.
Súťaž o najlepšie informačné video

 • Do súťaže sa môžu zapojiť členovia hráčskych skupín registrovaných na portáli školskej hry www.enviroza.sk.
 • V každom školskom roku je vyhlásené jedno kolo súťaže.
 • Hráčska skupina môže do súťaže prihlásiť maximálne 5 informačných videí v jednom kole (školskom roku). Za každé prihlásené video automaticky získava 1 bod.
 • Hráči môžu prihlasovať svoje informačné videá priebežne počas obdobia stanoveného v harmonograme.
 • Verejné hlasovanie prebieha na kanáli Envirózy cez YouTube.com súbežne s obdobím prihlasovania videí do súťaže. Jedno pozretie sa rovná jeden hlas.
Prečítaj si viac v štatúte súťaže – pravidlá, postup, technické požiadavky, hodnotenie a bodovanie, súťažné kolá, harmonogram.
Súťaž o najlepší vedecko-fantastický príbeh

 • Do súťaže sa môžu zapojiť členovia hráčskych skupín registrovaných na portáli školskej hry www.enviroza.sk
 • V každom školskom roku je vyhlásené jedno kolo súťaže.
 • Hráčska skupina môže do súťaže prihlásiť maximálne 3 sci-fi príbehy v jednom kole. Za každý prihlásený príbeh automaticky získava 1 bod.
 • Príbeh môže mať jedného alebo viac autorov, všetci autori príbehu však musia byť členmi hráčskej skupiny.
 • Hráči môžu prihlasovať svoje príbehy priebežne počas obdobia stanoveného v harmonograme. Po jeho uplynutí je spustené verejné hlasovanie (on-line hlasovanie na webovom portáli hry).
Prečítaj si viac v štatúte súťaže – pravidlá, postup, technické požiadavky, hodnotenie a bodovanie, súťažné kolá, témy, harmonogram.