Poľná

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Levoča, obec Levoča
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Rtím

Identifikácia záťaže

Rtím

nelegálna skládka komunálneho a stavebného odpadu. skládka sa nachádza za bytovými domami na periférii mesta Levoča. V dĺžke 200 m je na brehoch kopca ukladaný odpad rôzneho pôvodu od Rómskych spoluobčanov. Hneď vedľa sa nachádzajú bytovky a búdy pre psov. V okolí nie je žiadne detské ihrisko, deti sa zväčša hrajú práve na smetisku. Smetisko sa nachádza nie len za domami, ale pokračuje pozdĺž ulice na briežku až ku garážam.