skládka Roveň

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Poprad, obec Lučivná
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 8

Identifikácia záťaže

Tajkáči

Asi 100 metrov od hnojiska je burinou prerastená skládka v terénnej zníženine

Snežienky

Skládka sa nachádza pod kopcom pred obcou v smere od Svitu, dostať sa k nej je možné od hnojiska Roveň ( je cca 100 m za hnojiskom ). Okolie tvoria polia a lúky, v blízkosti prechádza železnica. Zloženie skládky predstavuje ľuďmi vyprodukovaný a vyhodený komunálny odpad.