skládka TKO

  • Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Ružomberok, obec Lisková
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 11

Identifikácia záťaže

Snežienky

Táto lokalita sa nachádza v blízkosti cesty pri obci Lisková, je umiestnená pod kopcom, vyzerá byť už opustená, asanovaná. Pri vstupe je umiestnená nefunkčná brána. Zloženie skládky predstavuje najmä komunálny odpad - PET fľaše, kuchynské potreba, stavebný odpad, ale aj biologický odpad - zvyšky potravín, hospodárskych zvierat...

Greenpeaces

Skládka sa nachádza pri ceste blízko obce Lisková. Skládku tvorí prevažne stavebný odpad a miestami PET fľaše.