Hnojisko pod hájom

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Štrba
  • Druh: Hnojisko
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Tajkáči

Identifikácia záťaže

Tajkáči

EZ sa nachádza 250 metrov od železničného podchodu zo smeru od Tatranskej Štrby do zaniknutej osady Šoldov.

Mudrlanti

Sanované hnojisko sa nachádza približne 400 m od železničného podchodu pri obci Tatranská Štrba.