Za mäsopriemyslom

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Svit
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Tajkáči

Identifikácia záťaže

Tajkáči

Pod skalnými stenami ŠPR Baba je v zákrute cesty do Lopušnej doliny dobre ukrytá skládka rôznorodého odpadu. Videli sme stavebný odpad, plasty, staré handry, nárazník od auta, komunálny odpad, bandasky od oleja. Skládka je na veľkej ploche, sčasti prekrytá novou vegetáciou. Len pri vstupe do priestoru sme zistili, že pod nohami máme samý odpad