Pri cyklistickom chodníku

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Svit
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Tajkáči

Identifikácia záťaže

Tajkáči

Skládka sa nachádza medzi cyklistickým chodníkom a svahmi ŠPR Baba za Chemosvitom. Ide o kopy odpadu, najmä komunálneho, ale našli sme tam aj vrecia od cementu a bandasky od oleja. Niekoľko desiatok metrov po prúde potoka Mlynica sa nachádza vodný zdroj.