Pri kríži

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Spišský Štiavnik
  • Druh: Priemysel a ťažba NS
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Tajkáči

Identifikácia záťaže

Tajkáči

Skládka sa nachádza v bývalom objekte pestovania a predaja okrasných drevín na križovatke ciest Spišský Štiavnik a Vydrník V základoch budovy je navezený odpad - prevažne komunálny.