Zrúcanina pri Kaštieli

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Spišský Štiavnik
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Tajkáči

Identifikácia záťaže

Tajkáči

Pri autobusovej zastávke, asi 50 metrov od Kaštieľa je opustená zrúcanina, v ktorej bývali rómovia. V súčastnosti objekt zrejme využíva PD. V okolí zrúcaniny sa nachádzajú haldy komunálneho, ale najmä stavebného odpadu.