Skládka pri hnojisku Smuhy

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Levoča, obec Vyšný Slavkov
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Tajkáči

Identifikácia záťaže

Tajkáči

Skládka sa nachádza na brehu potoka. Celé okolie krásne upraveného hnojiska sa zasypáva odpadom. Miestami je to prerastené vegetáciou. Celá lokalita je zamokrená.