Hnojisko nad Uložou

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Levoča, obec Uloža
  • Druh: Hnojisko
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Tajkáči

Identifikácia záťaže

Tajkáči

Bývalý objekt živočíšnej výroby sa nachádza nad obcou Uloža na pravej strane cesty do Vyšných Repašov. Budovy sú opustené, majú prepadnuté strechy, celý objekt je zarastený vegetáciou.