ČS PHM Rázcestie

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Levoča, obec Spišský Štvrtok
  • Druh: Čerpacia stanica PHM
  • Typ: Tradičná
  • Body: 8

Identifikácia záťaže

Tajkáči

Na mieste je nová ČS PHM. Nachádzajú sa tu ešte staré nádrže.

Snežienky

EZ sa nachádza v zákrute cesty E18, v trojuholníku vytvorenom bočnými cestami. Na mieste starej ČS PHM je postavená nová, v zemi vidno uložené nádrže. Jej okolie je upravené ( nasadená zeleň ).