ČS PHM (západný okraj obce)

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Prešov, obec Fričovce
  • Druh: Čerpacia stanica PHM
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

Skládka sa nachádza v obci Fričovce, bola to čerpacia stanica. Tvoria ju rôzne odpadky: plastové fľaše, igelity, odlomené kusy betónu - pravdepodobne z obrubníka, textil...

Tajkáči

Nachádza sa na ľavej strane cesty smerom do Prešova.